Utlån av tilhengerBorettslaget eier pr. i dag en tilhenger. Denne lånes ut gratis til beboere i borettslaget.
Det er kun beboere i Gjelleråsen borettslag som kan låne tilhengeren, maksimum 24 timer.

For reservasjon av tilhenger/varehenger, send e-post til styret styret@gjelleraasen.no.
Tilhengeren skal leveres tilbake kostet og fri for avfall. Beboer er selv ansvarlig for hvem har lov til å
trekke denne med sitt førerkort/bil og at hengeren er i forsvarlig stand.
Oppdages det feil og mangler så gi beskjed til styret.