Styreleder
Kjetil TeigenStyremedlemmer
Rina Grewal
Dag Inge Bergersen
Anders Myrheim
Kathrine Skaug
Varamedlemmer
Per Erik Olsen
Naveen Liaqat
Thomas AndersenValgkomité
Nadeem Malik og Robin Karlsson
Delegater til BORIs generalforsamling
Kjetil Teigen, Rina Grewal, Dag Inge Bergersen og Anders Myrheim

Varadelegater:
Kathrine Skaug, Per Erik Olsen, Naveen Liaqat og Thomas Andersen