EL-bil og ladbar hybrid


Info El-bil ladning

Skjetten, 13.04.19


Fremdrift
I disse dager er installatør i gang med montering av kabel, utvendig på garasjene våre. Forventet ferdigstilling av denne jobben vil være medio mai til nærmere slutten av mai.

Kostnad
Grunnet noe behov for graving, samt mulig utskifting til større sikringer, har vi per nå ikke eksakt kostnad på infrastruktur. Men vi vet at total kostnad for den enkelte beboer vil ligge på ca. 20 000.-

Betaling
Styrene i Landskronaveien vil beslutte lik betalingsstruktur. Vi vil legge opp til lik betalingsform for infrastruktur og for selve ladeboksen.
Når det gjelder betaling av selve ladningen, undersøker vi nå 2 muligheter;
1. Direkte avlesning pr. lader og fakturering direkte til beboer, og hva en slik løsning vil koste.
2. Alternativt til et fast beløp pr. mnd. som belastes over husleie.

Den løsningen vi velger, vil være den som er mest hensiktsmessig for borettslaget og styret.

Bestilling
Når installasjons arbeidene er ferdigstilt, og vi har oversikt over kostnadene for infrastruktur, vil vi sende ut bestillingsskjema, med info om kostnader, og hvordan betaling for installasjon og ladeboks kan betales, samt hvilken løsning vi velger for betaling av selve ladningen.