EL-bil og ladbar hybrid

Gjelleråsen borettslag ønsker å kunne tilby sine beboere ladning av el-bil og ladbare hybrid biler egen garasje.
Styret har et pågående prosjekt med de andre borettslagene i Landskronaveien for å kunne tilby en slik løsning.
Pr. i dag er dette ikke mulig grunnet for dårlig kapasitet i strømnettet. De beboere som planlegger å gå til anskaffelse av denne type bil, bes kontakte styret.
Det er ikke tillatt å lade bil i egen garasje uten godkjent opplegg for ladning, og tillatelse fra styret, grunnet fare for overoppheting og brann.
Styret vil gjennomføre kontroller, og det vil bli gitt advarsler ved gjentatte brudd på ikke autorisert ladning av bil.